Jsme kolektiv umělců a aktivitstů, který vznikl jako iniciativa na podporu obrany ukrajinského obyvatelstva. Náš cíl je podpořit ochranu nejen antiautoritářského dobrovolnictva na frontě, ale i civilního obyvatelstva a zvířat žíjících v ohrožených oblastech. Více v našem mission statementu. Chcete s námi zůstat v kontaktu?

We are a collective of artists and activists that was founded as an initiative to support the defence of the Ukrainian population. Our goal is to support the defence of both the anti-authoritarian volunteers on the frontline and the civilian population and animals living in endangered areas near frontlines. Read more in our mission statement. Want to stay in touch with us?

Ми колектив мітців та активістів, який був заснований як ініціатива на підтримку України. Наша мета - підтримати захист не лише антиавторитарних бійців на фронті, але й цивільних осіб та тварин, які живуть у пріфронтових зонах. Читайте більше в нашій декларації про місію. Хочете бути з нами на зв'язку?